C/C++语言代码检查工具PC-Lint简介

概述 PC-Lint是一个历史悠久,功能异常强劲的静态代码检测工具。它的使用历史可以追溯到计算机编程的远古时代 …

C/C++语言代码检查工具PC-Lint简介 查看全文 »